1600-talsgården

Välkommen att stiga in i ett välbärgat hem uppfört i början av 1600-talet, det vill säga under den tid Gotland ännu var danskt. Gårdens byggnader ligger samlade i en fyrkant med ladugården i norr och boningshuset i söder. Var och en av dem har sin egen funktion, eftersom vi befinner oss i ett huvudsakligen självförsörjande samhälle. Mitt på gårdsplanen står ett gårdskors för beskydd och som samlingsplats för husandakt.

Byggnaderna på 1600-talsgården ser ålderdomliga ut för den nutida besökaren. Den byggnadstradition de är byggda i är från medeltiden och den visar att influenserna inte alltid kom från dagens Sverige utan från alla delar av Östersjöområdet. Agtak och tjärade väggar känns exotiska för oss. Huvudbyggnaden Lunderhagestugan var från början en medeltida ryggåsstuga som i slutet av 1600-talet byggdes om och då försågs med de höga korsvirkesgavlar den har idag.

Dela med dina vänner...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on google
Google
Share on email
Email