Alla årskurser

Stig in i den gotländska historien på Bungemuseet! Använd vårt museum som en annorlunda historiebok! Hos oss kan du få uppleva hur det var på 1600-, 1700- och 1800-talen på ön. Vi kan erbjuda visningar och aktiviteter knutna till läroplanen som levandegör historien och breddar ämnet historia för alla stadier. Hur levde folk? Vad åt de? Vad gjorde de? Vad trodde de på?

Några förslag på skolprogram:

Tidsresa – Hemmet och skolan

Tidsresan bygger på dramalek, där vi reser tillbaka mer än 100 år i tiden och med alla sinnen upplever hur livet kunde vara då. Genom att få göra, känna, lära och att använda sin nyfikenhet ökar förståelsen för en svunnen tid.

Tidsresan består av två aktiviteter: Hemmet, där eleverna får träffa fru Andersson och prova på hemmets sysslor. Frun väntar finbesök och behöver all hjälp hon kan tänkas få. Bland annat ska det bakas, kokas kaffe, städas, bykas och bära in ved.

Den andra är i Folkskolan, där eleverna upplever en gammaldags skoldag. Eleverna får träffa den något barska men snälla lärarinnan Hedvig Klaesson. I skolan står modesmålslära som högläsning och välskrivning på schemat. Eleverna får pröva på att skriva med bläck och sudda med hartass.

Besöket börjar gemensamt med att alla får nya namn och genom en magisk ritual sker resan tillbaks i tiden. Sedan delas vi in i två grupper där ena gruppen följer med till Fru Andersson och den andra gruppen med lärarinnan Klaesson. Efter halva tiden byter grupperna och vi avslutar sedan tillsammans med att resa tillbaka.

Inför besöket får läraren ett förberedelsematerial med tips inför dagen och en liten hemläxa för eleverna… efter besöket följer också ett enklare uppföljningsmaterial att arbeta med när ni är tillbaka i skolan.

Tidsresan – Hemmet och skolan är för årskurs 1–4 och tar ca 2,5 timme. Genomförbar april–juni, augusti–oktober

Tidsresan går också att göra på ca 60 min hela året med enbart besök i skolan.

Läroplan: ”Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden” (SO). ”Alfabetet och alfabetisk ordning… Handstil.” (SV) ”Stimulera elevernas nyfikenhet på historia genom möten med platser och människors berättelser” (HI) ”Tidslinjer och tidsbegrepp” (SH).

Bland vedträn, annorlunda föremål och geometriska former

Vad är ett museum? Vad är geometri för något? Framför elden i Toftastugan eller under träden i änget samlas vi och lär om tiden förr. Vi tittar och gissar på gamla föremål. Vi pratar tillsammans kring olika former och bygger kvadrater, trianglar och rektanglar med hjälp av vedträn.

För förskolan. Visningen tar ca 45 min. Genomförbar hela året.

Barn Då och Nu

I den här visningen fokuserar vi på barnet förr i tiden. Vi besöker folkskolan och 1800-tals gården. Vi ser på likheter och skillnader mellan barns uppväxt då och nu. Hur var det att gå i skolan för 150 år sedan? Hur bodde och levde man. Vad gjorde barnen när de kom hem från skolan? Hade de samma drömmar som vi har idag?

För årskurs 1–9. Visningen tar ca 60 min. Genomförbar hela året.

Läroplanen: Årskurs 1–3 ”Skildringar av livet förr och nu… av familjeliv och skola” (SH) ”Hemortens historia. Vad närområdets platser kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.” (HI)

Årskurs 4–6 ”Berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män” (HI) ” Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet” (KE)

Julvisning

Julen bjuder på många traditioner som har sett olika ut vid skilda tidpunkter och i olika samhällsklasser. En del av dessa kan du uppleva på Bungemuseet.

Vi får en visning från 1700-talet och fram till 1900 där vi klätt våra museihem i julskrud. På 1700-tals gården har julhalmen burits in och bordsgranen har klätts med kakor och godis. På julbordet i boningshuset står det stora grishuvudet medan julhögarna ligger på var plats i drängstugan.

Vi finner bland annat svaren på varför vissa firar jul, vem tomten egentligen är och blir man verkligen snäll av att äta pepparkakor?

För årskurs 1-gymnasiet. Visningen tar ca 60 min. Genomförbar v.48-50.

Läroplanen: ”Några högtider‚ symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur bibeln och deras innebörd” (SO).1-3 ”Olika mattraditioner‚ t.ex vid firande av högtider” (Hem- och konsumentkunskap)

Priser för skolklasser

Visning skola Fårösund200 kr
Visning skolor övriga Gotland500 kr
Visning skolor utanför Gotland1 000 kr
Tidsresa – Hemmet och skolan (samma pris för alla skolor)1 000 kr
Tidsresa – Gammaldags skola (samma pris för alla skolor)1 000 kr

För frågor eller bokning, skicka e-post till info@bungemuseet.se eller ring 070-291 06 04.

Dela med dina vänner...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on google
Google
Share on email
Email