Bungemuseet AB

Sedan 1 april 2016 har Bungemuseet AB ansvar för driften av Bungemuseet. Området och alla byggnaderna arrenderas av Kulturhistoriska föreningen i Bunge.

Verksamheten leds av VD Annelie Adolfsson. En platsansvarig med publik inriktning samt en gårdsansvarig är anställa på säsong. I styrelsen finns representanter utsedda av Gotlands Museum och Kulturhistoriska föreningen i Bunge.

Historik

Bungemuseet grundades av skolläraren Theodor Erlandsson år 1907. Genom ett intensivt arbete att dokumentera och samla in gamla hotade byggnader och miljöer skapade Erlandsson ett sju hektar stort område med ett sjuttiotal kulturhistoriskt viktiga byggnader. Museet har byggts upp enligt samma ideal som Skansen i Stockholm: genom att samla in hotade byggnader och bygga upp trovärdiga miljöer skulle besökaren på en och samma plats kunna vandra genom historien. De tre kompletta gårdarna från 1600-, 1700- och 1800-talen står ofta i centrum, men minst lika viktiga är kringanläggningarna i form av fiskeläge, kalkugn, mila och sojde samt kvarnar och sågar. Man hade dessutom ett antal så kallade annex i form av ytterligare byggnader ute på ön som inte flyttats till museet.

Bungemuseet har spelat en central roll i bevarandet av det gotländska kulturarvet. Länge drevs all verksamhet helt ideellt och uppgiften att vårda alla byggnader har varit tung. Efter tid av ovisshet rörande framtiden har nu museet stigit in i en ny fas i och med att Bungemuseet AB grundats och nu har som uppgift att föra verksamheten inne på museiområdet vidare till kommande generationer.

Föreningen

Kulturhistoriska föreningen i Bunge grundades samtidigt med museet av Theodor Erlandsson. Den ideella föreningen drev all verksamhet på museet fram till 31 mars 2016. Idag förvaltar man byggnaderna inne på museiområdet och ansvarar för underhåll av desamma.

Aktuell föreningsinformation hittar du här:  https://www.hembygd.se/bungemuseet

Volontärer

En viktig del i Bungemuseets verksamhet år den ideella volontärverksamheten. Ett antal medlemmar i föreningen ställer upp som guider, museivärdar och i föreningens arbetslag som arbetar med underhåll av byggnader och bränning vid sojde och mila. Skulle du vilja bli en av oss?

Organisation

Museinätverk

Det finns många friluftsmuseer i Sverige och världen. De svenska friluftsmuseerna är organiserade i näteverket FRI. Bungemuseet AB är även medlem i Riksförbundet Sveriges museer samt Arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation, Arbetsam.

Dela med dina vänner...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on google
Google
Share on email
Email