Här finns den rike storbondens gård likaväl som den fattige backstusittarens enkla boning. Miljöerna talar till oss genom alla de föremål och redskap som använts och brukats av grova nävar och slitna ryggar. Kom och upplev vårt gemensamma kulturarv!

Information, aktiviteter & kurser

/av

Sportlov v 9

Tisdag, onsdag och torsdag (26-28 feb) har vi sportlovsaktiviteter på museet mellan kl. 12.30-15.00 Vi håller skolmuseum öppet där vi visar folkskolans utveckling från början av 1900-talet. Här…

Skola & lärande

Bungemuseet är som en levande historiebok. Vi erbjuder visningar och aktiviteter knutna till läroplanen som levandegör vårt kulturarv och breddar ämnet historia för alla stadier, från förskola till högstadium.