Här finns den rike storbondens gård likaväl som den fattige backstusittarens enkla boning. Miljöerna talar till oss genom alla de föremål och redskap som använts och brukats av grova nävar och slitna ryggar. Kom och upplev vårt gemensamma kulturarv!

Information, aktiviteter & kurser

/av

Midsommar

Traditionellt midsommarfirande på Bungemuseet! Museet öppnar kl 11.00 och firandet börjar kl 13.00 Vi klär gemensamt midsommarstången, ta gärna med egna blommor! Svenska kyrkan delar ut gratis…

Skola & lärande

Bungemuseet är som en levande historiebok. Vi erbjuder visningar och aktiviteter knutna till läroplanen som levandegör vårt kulturarv och breddar ämnet historia för alla stadier, från förskola till högstadium.