Här finns den rike storbondens gård likaväl som den fattige backstusittarens enkla boning. Miljöerna talar till oss genom alla de föremål och redskap som använts och brukats av grova nävar och slitna ryggar. Kom och upplev vårt gemensamma kulturarv!

Information, aktiviteter & kurser

/av

Kulturarvsdagen 8/9

John Stövring-Nielsen visar målningar/ristningar i Bunge kyrka och bildstenar på Bungemuseet Bungemuseet i samarbete med Bunge Sockenförening uppmärksammar Kulturarvsdagen med fokus på målningar/ristningar. …

Skola & lärande

Bungemuseet är som en levande historiebok. Vi erbjuder visningar och aktiviteter knutna till läroplanen som levandegör vårt kulturarv och breddar ämnet historia för alla stadier, från förskola till högstadium.