Ett viktigt inslag i det gotländska kulturlandskapet är änget, en betesmark där en mängd olika träd och blommor växer. Änget här på Bungemuseet har karaktär av ett gotländskt änge och sköts som ett sådant med fagning (räfsning) på våren och slåtter på sommaren. Här växer främst hassel, ek och rönnoxel. I änget finns också en stor mängd blomsterarter, däribland ett flertal orkidéer.

Dela med dina vänner...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on google
Google
Share on email
Email