Besöksnod Norr

Inbjudan att bidra till Besöksnod Norr
Bungemuseet AB har fått medel från hållbara Gotland för att göra en förstudie för ramprojektet ”Besöksnod Norr” under maj 2018-februari 2019.
Projektet ska etablera nätverk bland aktörer inom besöksnäringen på Norr och ta fram ett förslag på ett fysiskt besökscenter på Bungemuseet. Vi tror att ett besökscenter tillsammans med ett starkt nätverk bland besöksnäringen på Norra Gotland ska skapa större attraktionskraft och därmed mer tillväxt på norra Gotland, året runt. Besökscentret ska fungera som ett infocentrum för turister och en mötesplats för besöksnäringen på norr. I förstudien har vi begränsat det geografiska området med en linje, söder om Hall-Slite. Förstudien avslutas den sista februari.

Inbjudan till öppet möte
Vid tre tillfällen, på tre platser, Slite, Fårösund och Fårö bjuder projektet in alla organisationer och företag som vill bidra till ”Besöksnod nor” och hur ett nätverk kring besöksnäringen på norra Gotland skulle kunna arbeta.
Vi gör tillsammans en nulägesanalys och förstudien behöver hjälp med att identifiera de behov som finns och vad Besöksnod norr skulle kunna fylla för funktion.

Program:
17-17.30 Information om projektet, inspiration till samarbeten. Sofia Hoas
17.30-19.00 Grupparbete med SWOT-analys för att göra en nulägesanalys och få in tips och idéer.

Vi hoppas att du vill och har tid och möjlighet att bidra med din kunskap!

Fårö: Ons 24/10 kl. 17-19, Bergmancenter. Fårö Svens 1118, 624 66 Fårö
Fårösund: Ons 31/10 kl. 17-19, Folkhögskolan i Fårösund.
Kustparksvägen 6, 624 70 Fårösund
Slite: Mån 5/11 kl. 17-19, Slite Strandby.
Strandvägen 4, Slite

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Varmt välkomna!

Anmäl dig till Sofia Hoas, sofia.hoas@gotlandsmuseum.se  telnr. 070-786 51 74

 

Projektplan av förstudien för besöksmål Norr, mål och aktivitetsplan
Styrgrupp
Anneli Adolfsson, VD Bungemuseet
Sofia Hoas, projektledare Besöksnod Norr
Jenny Westfält, Gotlands Museum
Maj-Gun Blomberg, Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge
Matz Bengtsson, Gotlands Förenade Besöksnäring
Cristina Jardim Ribeiro, VD Bergmancenter
Agneta Werkelin, ordförande Bläse Kalkbruksmuseums intresseförening

Projektledare:
Sofia Hoas, projektledare 30%

Arkitekt/projekterare:
Daniel Heilborn

Referensgrupp
Fungerar som bollplank till projektet och bidrar med sina erfarenheter. Referensgruppen består av aktörer inom besöksnäringen på norra Gotland samt en representant för mångfalds- och tillgänglighetsfrågor.

Funkisam
KUNO, kulturföreningen Norra Gotland
Bunge sockenförening
Fårösunds utvecklingsbolag
Slite utvecklingsbolag
Läderbro utvecklingsbolag
Bungenäs kalklada
Prima gård AB
Maven (Kappelshamns Turistcenter AB)
Fårö Museum
Bunge vandrarhem
Bunge flygmuseum
Slite Strandby/Sports academy
GOIK Fårösunds idrottscenter
Länsstyrelsen Gotlands län
Svenska kyrkan

Samarbetspartners
Föreningar, besöksmål, företag och entreprenörer.
Alla inom besöksnäring på Norra Gotland.
Inom förstudien dras en geografisk gräns söder om Slite-Hall.

Mål Besöksnod Norr
Det slutliga, långsiktiga målet för ramprojektet är att
– driva det hållbara konceptet ”Besöksnod Norr” för att skapa tillväxt på Norra Gotland.
-samla besöksnäringen på norr och skapa ett besökscenter på Bungemuseet för att främja attraktionskraften på Norra Gotland.
-skapa möjlighet att ha ett utbud för besökare på Norra Gotland under hela året, främst axelsäsongerna.

Delmål och syfte med förstudien för Besöksnod Norr:
-etablera ett nätverk med besöksnäringen på Norra Gotland.
-identifiera behov från deltagande besöksmål som finns för noden.
-ta fram en plan för ett hållbart koncept med kostnadsberäkning för genomförandet av projektet Besöksnod Norr.
-ta fram ett underlag för en ansökan om ett fysiskt besökscenter på Bungemuseet, med hjälp av en arkitekt.
-identifiera en organisation som kan jobba vidare med nästa fas

Kommunikationen med det omgivande samhället är central.
Projektet ska inkludera besöksnäringen och identifiera dess behov.
Kommunicera allmännyttan för alla samarbetspartners i Besöksnod Norr.

Målgrupp för slutprojektet är:
Besökare på norra Gotland
Kryssningsturister
Lokalt boende
Nyanlända
Studenter vid Campus Gotland
Skolelever
Pensionärer
Barnfamiljer

Dela med dina vänner...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on google
Google
Share on email
Email