Inlägg av Annelie Adolfsson

Besöksnod Norr

Inbjudan att bidra till Besöksnod Norr Bungemuseet AB har fått medel från hållbara Gotland för att göra en förstudie för ramprojektet ”Besöksnod Norr” under maj 2018-februari 2019. Projektet ska etablera nätverk bland aktörer inom besöksnäringen på Norr och ta fram ett förslag på ett fysiskt besökscenter på Bungemuseet. Vi tror att ett besökscenter tillsammans med […]