Här finns den rike storbondens gård likaväl som den fattige backstusittarens enkla boning. Miljöerna talar till oss genom alla de föremål och redskap som använts och brukats av grova nävar och slitna ryggar. Kom och upplev vårt gemensamma kulturarv!


Information, aktiviteter & kurser

/av

Bungemuseet söker volontärer

Vill du vara en del av Bungemuseet? Vi söker nu fler volontärer.  Bungemuseet är ett friluftsmuseum som främst visar livet på den gotländska landsbygden under 1600-, 1700- och 1800-talet. Museet…

Skola & lärande

Bungemuseet är som en levande historiebok. Vi erbjuder visningar och aktiviteter knutna till läroplanen som levandegör vårt kulturarv och breddar ämnet historia för alla stadier, från förskola till högstadium.